2011年11月23日星期三

LATIHAN (3)

Isi Tempat Kosong Dengan Nilai Murni Yang Sesuai

  • berusaha
  • suka menabung
  • berdikari
1
Kita perlu _____________ dengan bersungguh-sungguh demi mencapai impian.
2
Kita perlu ___________ dan tidak menyusahkan kedua-dua ibu bapa dalam mengejar impian kita.
3
Sikap ____________ juga perlu ada pada setiap orang untuk menjamin masa depan kita.


Jawapan :
1. berusaha
2. berdikari
3. suka menabung

没有评论:

发表评论