2011年11月24日星期四

LATIHAN (4)

Isi Tempat Kosong Dengan Nilai Murni Yang Sesuai

  • berhati-hati
  • tindakan segera
  • rajin
1
Kita harus _________ ketika berada agar kemalangan dapat dielakkan.
2 Kita perlu mengambil __________ apabila berlaku kecemasan seperti meminta pertolongan orang dewasa.
3 Kita perlu __________ membantu ibu mengemaskan rumah.

Jawapan :
1. berhati-hati
2. tindakan segera
3. rajin

没有评论:

发表评论