2011年11月28日星期一

LATIHAN (5c)

Contoh ulasan
  • Kita mestilah prihatin terhadap semua orang.
  • Kita juga hendaklah mempunyai rasa insaf terhadap orang susah.
  • Kita sepatutnya bersyukur atas rezeki yang diberi.
  • Kita sewajarnya bersikap pemurah kepada orang yang susah.
  • Kita haruslah berhemah tinggi terhadap masyarakat setempat.
  • Kita dikehendaki yakin kepada kekuasaannya.
  • Kita mestilah menunjukkan harga diri yang baik dan terpuji.

没有评论:

发表评论