2011年11月12日星期六

Maklumat Tambahan Nilai Murni (1)

Nilai Murni
道德价值
1
rajin 勤劳
 • daya usaha 主动性
  1. Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif, dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.
 • dedikasi 奉献
  1. Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah.
2
jujur 诚实
 • amanah 可信,可靠
  1. Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.
 • bercakap benar 说真话
  1. Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung.
 • ikhlas 诚心
  1. Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan.

没有评论:

发表评论