2011年11月15日星期二

Maklumat Tambahan Nilai Murni (3)

Nilai Murni
道德价值
5
adil公正
 • adil 公正
  1. Mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan bersesuaian.
 • saksama 合理
  1. Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran atau hukuman.
6
bekerjasama合作
 • gotong royong 互相合作
  1. Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai
   dan sukarela.

 • toleransi 宽容
  1. Bertolak ansur serta dapat mengawal diri mengelakkan berlakunya perselisihan.

 • perpaduan 团结
  1. Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, negara, dan antarabangsa.

没有评论:

发表评论