2011年11月19日星期六

Maklumat Tambahan Nilai Murni (7)

Nilai Murni
道德价值
13
kebebasan 自由
  • kebebasan di sisi undang-undang
    1. Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat, negara, dan agama.
14
Kesederhanaan 简单/ 朴素
  • Pertuturan dan perlakuan yang sederhana
    1. Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain.
  • Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
    1. Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain.

没有评论:

发表评论