2011年12月2日星期五

LATIHAN (6c)

Contoh ulasan
  • Kita mestilah mempunyai kasih sayang terhadap jiran.
  • Kita juga hendaklah peka dan bijak menghargai masa.
  • Kita sepatutnya lebih prihatin tentang tanggungjawab kepada keluarga kita.
  • Kita sewajarnya mengamalkan budaya tolong-menolong semasa jiran.
  • Kita haruslah baik hati terhadap jiran kita.
  • Kita dikehendaki bertanggungjawab menjaga kebajikan jiran kita.
  • Kita mestilah bersikap pemurah terhadap jiran tetangga kita.

没有评论:

发表评论